Zwrot za kasę fiskalną

 

Możesz uzyskać zwrot do 90% ceny netto za kasę fiskalną!

Uzyskać ulgę mogą osoby będące płatnikami VAT, którzy są zobowiązani do wpisania odpowiedniej kwoty w deklaracji VAT w rubryce "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących" oraz osoby nie będące płatnikami VAT (zgodnie z zapisem art.111 ust. 5) składają do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz numer NIP, dane serwisu, który dokonał fiskalizacji, oryginał faktury oraz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy dokona zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Masz Pytania?

Możesz zadać pytanie lub złożyć zamówienie telefonicznie.

napisz do nas