Zmiany w prawie dot. właścicieli urządzeń fiskalnych

 

Wraz z wejściem w życie zmian prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowaliśmy omówienie kolejnych istotnych kwestii związanych z podatkiem VAT.

 

NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 roku, zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 roku.

Dla wszystkich urządzeń (zarówno z kopią papierową, kopią elektroniczną, jak i on-line) fiskalizowanych od 1 maja 2019 roku, obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych. 

OBOWIĄZKI I KARY

Użytkownik kasy fiskalnej online jest zobowiązany do wykonywania jej regularnych przeglądów technicznych. Kara za brak przeglądu wynosi 300 zł, nie zwalnia podatnika od wykonania przeglądu. Kara jest obligatoryjna  i należy ją uiścić na koncie właściwego US w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Istotną kwestią jest również obowiązek stworzenia przez podatnika możliwości bezpiecznego przesyłania danych między kasą a serwerami Centralnego Repozytorium Kas. Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania stałych połączeń i przekazywania tym samym danych do repozytorium. Jest to obowiązek leżący po stronie wściela urządzenia fiskalnego.

A więcej o zmianach związanych z wprowadzeniem kas online znajdziesz tutaj.

Masz Pytania?

Możesz zadać pytanie lub złożyć zamówienie telefonicznie.

napisz do nas