Projekt o kasach online przesłany do notyfikacji w UE

 

Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, trafił do notyfikacji w Unii Europejskiej.

 

Na czas trwania prac, to znaczy przez trzy miesiące, projekt jest zawieszony i nie może ulec zmianie lub podpisaniu. Do 20 kwietnia 2018 roku kraje członkowskie UE mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do rozwiązań technicznych lub gdy założenia z projektu są sprzeczne z funkcjonującymi już rozwiązaniami.

 

Jeśli zastrzeżenia się nie pojawią, to po 20 kwietnia rozporządzenie może zostać podpisane i wejść w życie.

 

Szczegóły powiadomienia dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/pl/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=23

 

Masz Pytania?

Możesz zadać pytanie lub złożyć zamówienie telefonicznie.

napisz do nas