Kasa fiskalna ONLINE

 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kasach fiskalnych online!

Na początku lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie pozwalające producentom kas fiskalnych zgłaszać do homologacji nowe urządzenia. Znane są już daty wprowadzenia w życie zmian związanych z nowelizacją ustawy o VAT - warto zatem wiedzieć: co będą oznaczać przewidywane zmiany i jak się na nie przygotować. 


Kasa online - co to jest?

Kasy online to nowy rodzaj urządzeń fiskalnych łączących się bezpośrednio z Centralnym Repozytorium Kas przez Internet lub sieć telefoniczną. Dzięki przekazanym przez nie danym CRK gromadzi m.in. informacje o:

  • raportach dobowych
  • paragonach fiskalnych
  • dokumentach niefiskalnych
  • zdarzeniach
  • przeglądach okresowych

Fiskalne kasy online współpracują również z terminalami płatniczymi, ułatwiając i usprawniając połączenie obu urządzeń. Koniec z przepisywaniem kwoty do zapłaty na terminal, jak również brakiem zgodności działania z kasą. Od tej pory urządzenia obsługujące płatności elektroniczne będą instalowane w oparciu o zasadę "podłącz i pracuj", nie wymagając tym samym dodatkowych konfiguracji.


Kogo będzie dotyczyć obowiązek posiadania kasy online?

Nowelizacja ustawy VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 r., zawiera szczegółowe informacje o tym kto został objęty obowiązkiem posiadania kasy online oraz od kiedy. Nowe przepisy dotyczą wszystkich użytkowników kas i drukarek fiskalnych, nie tylko nowo instalowanych kas online.


Jaki jest szczegółowy harmonogram wprowadzania urządzeń online?

Od 1 stycznia 2020 r.

·        firmy zajmujące się naprawą pojazdów silnikowych oraz motorowerów

·        wulkanizatorzy

·        stacje paliw


Od 1 lipca 2020 r.

·        właściciele stacjonarnych placówek gastronomicznych, również tych sezonowych

·        osoby oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie

·        sprzedawców węgla, brykietu i paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu w celach opałowych


Od 1 stycznia 2021 r.

·        salony fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

·        firmy budowlane

·        lekarze i stomatolodzy

·        prawnicy

·        branża fitness


Do 31 kwietnia 2019 będzie możliwa wymiana pamięci w kasach z papierowa wersją kopii paragonów. Nie są znane daty wprowadzenia obowiązku kas online dla przedsiębiorców, których branże nie zostały wymienione powyżej.


E-paragony

Planowane jest wprowadzenie e-paragonów. Paragony fiskalne będą zatem wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dodatkowo dobowe raporty również mogą być wypuszczane w formie elektronicznej, a ich wydruku można będzie dokonać tylko na żądanie użytkownika.

Obecnie wprowadzona nowelizacja określa terminy, do których będzie można kupić urządzenia starego typu: kasy z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019 r., a kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Jeśli jednak zakupisz urządzenie przed tą datą i nie pracujesz w branżach objętych wcześniejszą, obowiązkową wymianą kasy fiskalnej, możesz go używać do momentu wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.


Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji – kogo obowiązuje?

Do 31 maja pracodawcy mają obowiązek uzupełnienia oświadczeń swoich pracowników pracujących przed 1 maja,dotyczących zapoznania się z zasadami prowadzenia ewidencji. Wzór oświadczenia znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.


Pobierz wzór "informacji i oświadczenia o zasadach ewidencji

Przeczytaj rozporządzanie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących


Nowa matryca stawek VAT – co to jest i kogo obowiązuje?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

Dla kas fiskalizowanych przed tą datą zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT

Wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter znajdują się w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia:

a)literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.


Ile będzie kosztować kasa online?

Jej cena nie powinna znacznie odbiegać od cen innych urządzeń fiskalnych, a w wielu przypadkach pozostać taka sama.


Czy dalej będzie możliwość odliczenia ulgi podatkowej na zakup urządzeń fiskalnych online?

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem rejestracji sprzedaży przy wykorzystaniu kas online będą mogli skorzystać z ulgi, która może wynieść nawet 90% wartości urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł netto.


Co z kasą fiskalną, którą posiadam do tej pory?

Właściciele kas fiskalnych z ważną homologacją, którzy nie są zobligowani do stosowania wersji online, będą mogli nadal bez przeszkód ich używać. Kasy takie będą mogły być również wykorzystywane jako urządzenia rezerwowe. Zasada ta nie obejmie jednak podatników objętych obowiązkiem stosowania kas online. Będą oni zobowiązani do wymiany wszystkich kas, w tym rezerwowych.


Co robić, gdy kasa nie ma dostępu do sieci?

Obowiązkiem właściciela kasy online jest zapewnienie jej, zgodnie z rozporządzeniem, ciągłego podłączenia do sieci, w celu przesyłania danych przez urządzenie do Repozytorium. Jeśli jednak nastąpi awaria i połączenie zostanie zerwane, to użytkownik kasy będzie zobowiązany do przesłania danych natychmiast po ustaniu awarii. W przypadku dłużej trwającego problemu będzie trzeba skontaktować z urzędem skarbowym i uzyskać zgodę na przesyłanie informacji w wyznaczonych odstępach czasu.


Czy zmieniły się zasady kontroli nad terminowością wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych?

W związku z częstym niedopełnianiem przez podatników obowiązku poddawania kas przeglądom technicznym wprowadzono przepis mający pełnić działanie prewencyjne, tj.wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 300 zł za brak wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego.

Ponadto, jeśli przegląd kasy nie zostanie wykonany w okresie 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na tej kasie oraz podatnik wcześniej skorzystał z odliczenia (lub zwrotu) na zakup tej kasy – obowiązany będzie do zwrotu tego odliczenia (lub zwrotu) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Celem weryfikacji faktu wykonania przeglądu technicznego wszystkie serwisy urządzeń fiskalnych, zostały zobowiązane od 1 maja 2019 r do przesyłania wykazu wykonanych przeglądów technicznych do Urzędów Skarbowych właściwych dla danego Podatnika


Jeśli masz pytania dotyczące kasy online - jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zadzwoń do nas:

 lub napisz wiadomość: sprzedaz@kotrak.com


Zapoznaj się z naszą ofertą KAS ONLINE!